Click to listen highlighted text!
Vážení spoluobčané, níže naleznete dokumenty a formuláře, které mohou být pro vás užitečné. V případě jakýchkoli otázek či dodatečných informací neváhejte kontaktovat naši kancelář.

Žádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

Žádost o pronájem pozemkové parcely

Žádost o zvlaštní užívání komunikace

Žádost o napojeni na plynovod

Žádost o napojení na kanalizaci

Přihláška k odběru vody

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb

Kliknutím, robot přečte zvýrazněný text!