Click to listen highlighted text!

Co musíte vidět v Potštejně?
Historické jádro Potštejna tvoří náměstí s empírovým kostelem sv. Vavřince, kašnou a sochou sv. Floriána. Přímo proti kostelu stojí pozdně barokní zámek s parkem a růžovou zahradou, naproti je fara s dvouramenným schodištěm. Na kopci severně od města se rozkládá hřbitov s barokním kostelem sv. Marka, naopak na jihu se zvedá kopec se zříceninami kdysi impozantního hradu. Spisovatele Aloise Jiráska inspiroval k povídce Poklad, známá je i její filmová podoba Poklad hraběte Chamaré.

Příroda, pohádky, hrady a zámek
Z přírodních krás v okolí města vás upoutá údolí Divoké Orlice s památnou lipovou alejí, Anenským údolím, tábořištěm a Western kempem Vochtánka a Modlivým dolem, kde pamětní deska připomíná působení Českých bratří. S menšími dětmi si prohlédněte Pohádkov na zámku, s většími si můžete projít tajemné sklepení Bubákov. Značená stezka a cyklotrasa vás z Potštejna dovedou údolím Divoké Orlice k hradu Litice, další zajímavosti včetně koupaliště nabízí blízké město Vamberk.

TURISTICKÁ BROŽURA: KE STAŽENÍ ZDE

 

Co musíte vidět v Potštejně

Hrad Potštejn

Dominantou Potštejna jsou trosky mohutného hradu, jehož historie začíná koncem 13. století.

Lipová alej a Divoká Orlice

Od mostu vede po pravém břehu řeky Divoké Orlice vycházková cesta lemovaná dvěma řadami lip různého stáří, vzrůstu a druhu. K několika staletým lipám v roce 1875 bylo zásluhou místního mecenáše Václava Hostinského přesazeno přes sto vzrostlých lipek z okolních lesů. Na lipovou alej navazuje alej kaštanů, která byla vysázena později.

Tábořiště Vochtánka

Mezi hradním kopcem a kopcem Kapraď vytváří tok Divoké Orlice hluboké, romantické údolí, zvané Anenské. Údolí se rozšiřuje v louku Vochtánku, kde je oblíbený kemp, který je v provozu od jara do podzimu. Lavičky na břehu Orlice zvou k odpočinku, zároveň poskytnou zajímavé pohledy na zříceninu hradu a okolní zalesněné kopce.

Zámek Potštejn

Zámek Potštejn, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu.

Co neminout v Potštejně

Kostel sv. Vavřince

Kostel v empírovém slohu byl vysvěcen v roce 1821 a vystavěn proti zámku v místech staršího kostelíku. Z vnitřního vybavení stojí za pozornost oltářní obraz Umučení sv. Vavřince od Antonína Machka, několik obrazů od Jana Umlaufa a Ukřižovaný Kristus od Adolfa Liebschera. Vpravo od průčelí kostela stojí na podstavci pískovcový kříž s postranními sochami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty (KP), vlevo pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého (KP).

Městečko

Nejstarší částí Potštejna je Městečko ležící na samém úpatí hradního kopce. Tvoří ho hlavně svažitá náves obklopená převážně starými chalupami se solitérním jinanem dvoulaločným. Socha sv. Floriána na sloupu a sochy sv. Petra a Pavla na podstavci jako kdyby dohlížely nad klidem Městečka a zároveň strážily kamennou kašnu, která odedávna zásobovala Městečko vodou. Na domku číslo popisné 36 je pamětní deska Jana Urbana Jarníka, jenž se zde v roce 1848 narodil a byl velkým milovníkem a propagátorem Potštejna.

Křížová cesta

Křížovou cestu vedoucí z Městečka na hrad Potštejn nechala kolem roku 1750 vystavět Anna Barbora Harbuval ze Chamaré. Cesta nejprve stoupá prudce vzhůru ke studánce, odkud je napájena kašna na Městečku. Dále pokračuje přes Kalvárii do samotného areálu hradu. Poslední zastavení (Boží hrob) se nachází na dolním nádvoří proti barokní kapli sv. Jana Nepomuckého.

Bendlovka

Bendlovka je jedno z mnoha romantických míst Potštejna. Nachází se asi v polovině západní strany hradního kopce. Karel Bendl (1838 – 1897), hudební skladatel druhé poloviny 19. století, zde sedával a nechával se inspirovat hučící řekou a protější zalesněnou strání Kapradě. Jeho pobyty v Potštejně připomíná pamětní deska vsazená do skály.

Bělisko a ulice Fabrika

Část obce zvaná Fabrika vznikla s rozvojem plátenictví v polovině 18. století. Rozkládá se na úpatí hradního kopce. Zdejší plátenické chalupy byly vesměs roubené, v jejich přízemí byly obytné místnosti se stavy na tkaní plátna. Vysoké půdy sloužily k uchování lněné příze. Na velké louce u mlýnského náhonu se bělilo plátno. Proto se louka dodnes nazývá Bělisko.

Hrad Velešov

Hrad, který byl založen v 1. polovině 14. století, rodem Drslaviců sídlícím na nedalekém hradě Potštejn, byl v místním povědomí dlouho zahalen tajemstvím.

Koupání v řece

Potštejnem protéká řeka Divoká Orlice, která vytváří různě veliké a hluboké tůně vhodné k brouzdání či koupání. Možnosti osvěžení v řece jsou zejména na Vochtánce, v lipové aleji a pod dolním splavem. Nejhlubší místo, kde si můžete i zaplavat, je za Potštejnem směrem k obci Záměl v tzv. Ostrovech.

Modlivý důl

Východní svah kopce Kapraď spadá prudce dolů Modlivým dolem. Jde o divokou rokli obklopenou skalními útvary. Protéká tudy potok vytvářející kaskády. Najdeme zde i zajímavou vegetaci, proto byl Modlivý důl vyhlášen přírodní rezervací. Pamětní kámen na úpatí Modlivého dolu připomíná, že se v těchto místech scházeli k tajným bohoslužbám Čeští bratři. Toto místo je součástí románového příběhu Poklad od Aloise Jiráska.

Evangelická modlitebna

Jednota bratrská má ve východních Čechách dlouhou tradici. Po letech persekuce byl první sbor obnovené Jednoty bratrské založen v Potštejně v roce 1870. Bratrská čtvrť včetně fary vznikla podél silnice k obci Záměl. V roce 1899 zde byla vystavěna modlitebna s věžičkou, která slouží svému účelu dodnes.

Kostel sv. Marka

Areál hřbitova s kostelíkem sv. Marka najdeme na sever od obce nad Divokou Orlicí. Kostelík je jednoduchá stavba vystavěná v roce 1713 na místě starší kaple. V zadní části hřbitova je hrobka rodu Dobřenských z Dobřenic.

Brná

Asi 1 km východně od Potštejna leží jeho část, osada Brná. Její jméno je známé od roku 1356. Na horním konci osady je bývalý barokní hospodářský dvůr z doby kolem roku 1685. Zachovaná brána nese erb rodu Dobřenských, majitelů potštejnského velkostatku. Ve dvoře statku stojí rondel, jehož historie není zcela objasněna. Na dolním konci Brné je kamenný kříž z roku 1793. Uprostřed osady se nachází zvonice z 19. století.

Kapraď a Velešov

Nad Potštejnem se zdvihají svahy kopců Kapraď a Velešov s převýšením více než 200 m. Z Kapradě (529 m n. m.) je krásný výhled na Potštejn. Za jasného počasí z jižní a západní strany Kapradě je možné zahlédnout Českomoravskou vrchovinu, Železné hory i Kunětickou horu.
Kliknutím, robot přečte zvýrazněný text!