Click to listen highlighted text!

Vážení spoluobčané

WWW stránky Obecního úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme, jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat Vás obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Petr Dostál
Starosta

O naší obci v číslech

0 1450

Vznik obce

0 995

Počet obyvatel

0 9
km²

velikost obce

0 405

počet domů

Více o naší obci

Obec se nachází v podhůří Orlických hor v malebném údolí Divoké orlice. K bližší orientaci poslouží tato mapa. Historické jádro Potštejna tvoří "Městečko" s kostelem sv. Vavřince vystaveným v letech 1815-1821, kašnou a sochou sv. Floriána.

Zámek v pozdně barokním slohu byl postaven v letech 1749-1755, v přilehlém parku jsou vzácné dřeviny. Při hledání pokladu bylo nalezeno pečetidlo s letopočtem 1731 dokládající, že Potštejn byl městečkem s vlastním znakem a pečetí. Naproti zámku je římskokatolická fara s dvouramenným schodištěm.  U hřbitova je kostel sv. Marka rekonstruovaný v roce 1713. V tzv. bratrské čtvrti byla v minulém století postavena modlitebna s farou.

V Potštejně je mnoho dalších menších památek, objekty připomínající manufakturní plátenictví, lidová architektura, zvonička v osadě Brná a mnoho soch a kamenných křížů, z nichž nejstarší je socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Vavřince (1815). Bližší seznámení s historií a pamětihodnostmi Potštejna může každý návštěvník získat shlédnutím historické expozice v centru Potštejna.

Z přírodních krás každého upoutá údolí Divoké Orlice s památnou lipovou alejí, Anenským údolím, Modlivým dolem, kde pamětní deska připomíná působení Českých bratří. Okolní kopce s Velešovem, kde dosud jsou zbytky tvrze z poloviny čtrnáctého století. V celém okolí Potštejna je možno nalézt zajímavé scenérie k procházkám. Pro turisty je k dispozici nejen veřejné tábořiště v Anenském údolí, ale i další restaurační a ubytovací kapacity přispívající k zaopatření a plné spokojenosti návštěvníků Potštejna.

Zastupitelstvo obce

níže naleznete zastupitelstvo obce a případné kontakty na dané zastupitele.

Dostál Petr

Starosta

Růžička Ivan

Místostarosta

Mgr. Cimfl Marek

Pozemková komise

Kašpar Jaroslav

Technická komise

Bc. Bednářová Michaela

Památky a cestovní ruch

Ing. Trnka Milan

Finanční výbor

Ing. Zvelebilová Žáková Olga

Komise kultury a školství

Makalouš Ladislav

Správa budov a komunikací

Ing. Kočí Filip

Ochrana životního prostředí

Šulcek Petr

Předseda stavební komise

MUDr. Muthsam David

předseda kontrolního výboru

Podněty a připomínky

Trápí vás něco v obci, chcete někco pochválit či na něco upozornit? Níže naleznete kontaktní formulář, přes který můžete rozeslat své náměty na všechny zastupitele.

    Kliknutím, robot přečte zvýrazněný text!