Úřední deska

Kalendář Kalendář
Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.11.2017 17.11.2017 Záměr č. 11/2017
Martina Vítková
01.11.2017 17.11.2017 Záměr č. 12/2017
Martina Vítková
01.11.2017 17.11.2017 Záměr č. 13/2017
Martina Vítková
23.10.2017 08.11.2017 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku
Martina Vítková
19.10.2017 06.11.2017 Stavební povolení č. 174/17 - III/3167 + III/3169 Černá skála - Potštejn
Martina Vítková
17.10.2017 02.11.2017 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje aq vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Martina Vítková
09.10.2017 25.10.2017 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
02.10.2017 11.10.2017 Informace o konání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
27.09.2017 13.10.2017 Odvolání dražby
Martina Vítková
22.09.2017 10.10.2017 Dražební vyhláška
Martina Vítková
19.09.2017 05.10.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Martina Vítková
18.09.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Martina Vítková
15.09.2017 03.10.2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Martina Vítková
30.08.2017 15.09.2017 Oznámení zahájení stavebního řízení
Martina Vítková
23.08.2017 08.09.2017 Exekuční příkaz
Martina Vítková
21.08.2017 30.08.2017 Informace o konání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
17.08.2017 23.10.2017 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Martina Vítková
17.08.2017 23.10.2017 Jmenování zapisovatele v okrskové volební komisi
Martina Vítková
17.08.2017 23.10.2017 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Martina Vítková
14.08.2017 30.08.2017 Záměr č. 10/2017
Martina Vítková
11.08.2017 28.08.2017 Oznámení zahájení územního řízení
Martina Vítková
04.08.2017 21.08.2017 Záměr č. 8/2017
Martina Vítková
04.08.2017 21.08.2017 Záměr č. 9/2017
Martina Vítková
08.06.2017 28.06.2017 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Rychnovsko za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Martina Vítková
22.05.2017 31.05.2017 Informace o konání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
15.05.2017 31.05.2017 Záměr č. 7/2017
Martina Vítková
05.05.2017 22.05.2017 Záměr č. 6/2017
Martina Vítková
25.04.2017 11.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
25.04.2017 11.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
21.04.2017 10.05.2017 Veřejná vyhláška - FÚ
Martina Vítková
19.04.2017 09.05.2017 Dražební vyhláška
Martina Vítková
10.04.2017 27.04.2017 SDZ - Potštejnská pouť
Martina Vítková
13.03.2017 29.03.2017 Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí
Martina Vítková
13.03.2017 29.03.2017 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Martina Vítková
02.03.2017 03.04.2017 Nařízení státní veterinární správy - změna mimořádných veterinárních opatření
Martina Vítková
24.02.2017 09.03.2017 Informace o konání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
16.02.2017 06.03.2017 Záměr č. 5/2017
Martina Vítková
15.02.2017 13.09.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2017
Martina Vítková
14.02.2017 03.03.2017 Záměr č. 4/2017
Martina Vítková
06.02.2017 13.03.2017 Nařízení státní veterinární správy
Martina Vítková
31.01.2017 16.02.2017 Záměr č. 3/2017
Martina Vítková
24.01.2017 09.02.2017 Záměr č. 1/2017
Martina Vítková
24.01.2017 09.02.2017 Záměr č. 2/2017
Martina Vítková
12.01.2017 30.01.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení
Martina Vítková
05.12.2016 14.12.2016 Informace o konání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
28.11.2016 14.12.2016 Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2017
Martina Vítková
28.11.2016 14.12.2016 Záměr č. 11/2016
Martina Vítková
28.11.2016 14.12.2016 Záměr č. 12/2016
Martina Vítková
14.11.2016 29.11.2016 Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Martina Vítková
11.11.2016 31.01.2017 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Martina Vítková
24.10.2016 08.11.2016 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
21.10.2016 07.11.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
Martina Vítková
10.10.2016 25.10.2016 Výsledek hlasování v okrsku
Martina Vítková
04.10.2016 20.10.2016 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Potštejn - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Martina Vítková
20.09.2016 29.09.2016 Informace o konání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
19.09.2016 15.02.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2016
Martina Vítková
19.09.2016 04.10.2016 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období - návrh
Martina Vítková
07.09.2016 23.09.2016 Záměr č. 10/2016
Martina Vítková
07.09.2016 16.02.2017 ČEZ - upozornění
Martina Vítková
05.09.2016 21.09.2016 Záměr č. 9/2016
Martina Vítková
30.08.2016 14.09.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
17.08.2016 07.10.2016 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Martina Vítková
04.08.2016 19.08.2016 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/14
Martina Vítková
27.07.2016 11.08.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Martina Vítková
25.07.2016 19.08.2016 Zápis z úvodního jednání ve věci KoPÚ Potštejn
Martina Vítková
25.07.2016 19.08.2016 Oznámení - zjišťování průběhu hranic
Martina Vítková
16.06.2016 01.07.2016 Oznámení o konání úvodního jednání Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Potštejn
Martina Vítková
13.06.2016 22.06.2016 Informace o konání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
06.06.2016 22.06.2016 Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 DSO Mikroregion Rychnovsko
Martina Vítková
03.06.2016 20.06.2016 Záměr č. 7/2016
Martina Vítková
03.06.2016 20.06.2016 Záměr č. 6/2016
Martina Vítková
03.06.2016 20.06.2016 Záměr č. 8/2016
Martina Vítková
26.05.2016 13.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Martina Vítková
09.05.2016 24.05.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Martina Vítková
06.05.2016 23.05.2016 Oznámení o výsledku zápisu a přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017
Martina Vítková
25.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
Martina Vítková
13.04.2016 09.05.2016 Závěrečný účet DSO Orlice za rok 2015
Martina Vítková
13.04.2016 27.04.2016 Informace o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
08.04.2016 27.04.2016 Záměr č. 5/2016
Martina Vítková
07.04.2016 25.04.2016 Stanovení přechodné úpravy provozu
Martina Vítková
01.04.2016 27.04.2016 Záměr č. 4/2016
Martina Vítková
14.03.2016 10.10.2016 Komplexním pozemkové úpravy v k.ú. Potštejn - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Martina Vítková
24.02.2016 19.09.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2016
Martina Vítková
12.02.2016 29.02.2016 Rozpočet DSO ORLICE na rok 2016
Martina Vítková
11.02.2016 24.02.2016 Informace o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
10.02.2016 25.02.2016 Oznámení o výsledku zápisu a přijetí dětí do 1. ročníku
Martina Vítková
04.02.2016 22.02.2016 Záměr č. 1/2016
Martina Vítková
04.02.2016 22.02.2016 Záměr č. 2/2016
Martina Vítková
04.02.2016 22.02.2016 Záměr č. 3/2016
Martina Vítková
13.01.2016 29.01.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Martina Vítková
13.01.2016 29.01.2016 Rozhodnutí 1/2016
Martina Vítková
07.01.2016 13.01.2016 Oznámení o ukončení dokazování - seznámení s podklady rozhodnutí
Martina Vítková
06.01.2016 22.01.2016 Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Martina Vítková
22.12.2015 06.01.2016 Veřejná vyhláška o zahájení řízení
Martina Vítková
08.12.2015 24.02.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.11.2015
Martina Vítková
25.11.2015 10.12.2015 Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2016
Martina Vítková
24.11.2015 09.12.2015 Informace o konání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potštejn
Martina Vítková
23.11.2015 08.12.2015 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Martina Vítková
16.11.2015 01.12.2015 Záměr č. 13/2015
Martina Vítková
16.11.2015 01.12.2015 Záměr č. 14/2015
Martina Vítková

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články